pristupnica

vrste članstva

ukratko o članstvu

Članovima Kluba mogu postati svi koje se bave skupljanjem i proučavanjem poštanskih maraka i objekata poštanske povijesti ili su autori studija, članaka i drugih djela na te teme, kao i autori poštanskih vrijednosnica; maraka i cjelina, te prigodnih poštanskih žigova i izdanja. Članovi Kluba imaju pravo na sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba, obvezu čuvanja i podizanja ugleda Kluba, obvezu čuvanja materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza, pravo sudjelovanja na izložbama, priredbama i drugim akcijama Kluba, pravo na redovito izvještavanje o radu, problemima i planovima Kluba, te pravo korištenja svih usluga Kluba. Članstvo u Klubu može biti:

- redovito
- počasno
- dopisno
- mladi