Maras Julije

Julije Maras

Član Kluba od 12. ožujka 1980. godine

pristupnica

ukratko o članstvu

Redoviti član može biti svaki državljanin Republike Hrvatske, strani državljanin, ali i pravna osoba. Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pisanog zahtjeva (ispunjene pristupnice) kandidata. Redoviti član izjavljuje da će se pridržavati odredaba Statuta, te redovito plaćati članarinu Klubu. Redoviti članovi Kluba imaju jednaka i sva prava, obveze i odgovornosti u Klubu, te imaju pravo birati i biti birani u sva tijela Kluba. Redoviti član kroz svoje članstvo u Klubu, stječe i članstvo u nacionalnoj udruzi / savezu udruga.