Zona B - Venecija Giulia & STT

Zona B - Venecija Giulia & STT

Naslovnica Web100

U ponedjeljak 4. prosinca 2017. održali smo redoviti sastanak Kluba u sklopu kojega je naš gost predavač Damir Novaković prezentirao svoj materijal kao i saznanja o ovome vrlo interesantnom filatelističkom području.

Izdanja i uporabe maraka Zone B (Venecija Giulia) i Zone B (STT-a)

Damiru zahvaljujemo, što je dio svoga velikog znanja prenio i na nas; uživali smo . . . .

 

Povijesna i politička pozadina

Područje je smješteno na sjeveroistoku Jadranskog mora i proteže se širinom od oko 50 kilometara od Kanalske doline i rijeke So...

Saznajte više

Europski dan geodezije i geoinformacija

Europski dan geodezije i geoinformacija

8. travnja 2016. godine u poštanskom uredu 10101 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

5. Europski dan geodezije i geoinformacija

20160408O

Autor žiga je Ivan Librić

FK Zagreb je u suradnji sa Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije izradio i izdao prigodnu kovertu (2/2016)

...
Saznajte više

Dan škole - Osnovna škola Voltino

Dan škole - Osnovna škola Voltino

11. veljače 2016. godine u poštanskom uredu 10138 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Dan škole - Osnovna škola Voltino

Autor žiga je Ivan Librić

FK Zagreb izradio je i izdao prigodnu kovertu (1/2016)

Prigodna koverta; OŠ Voltino

...
Saznajte više

Advent u Voltinom

Advent u Voltinom

11. prosinca 2015. godine u poštanskom uredu 10138 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Advent u Voltinom

Autori žiga su Marko Čović, učenik 2. razreda OŠ Voltino i Ivan Librić

FK Zagreb izradio je i izdao prigodnu kovertu (9/2015). Autor crteža na koverti je Luka Palavra, učenik 3. razreda OŠ Voltino

Prigodna koverta; Advent U Voltinom

 

Prigodna koverta; Advent U Voltinom

...
Saznajte više

Dan prava čovjeka

Dan prava čovjeka

10. prosinca 2015. godine u poštanskom uredu 10101 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Dan prava čovjeka

Autor žiga je Ivan Librić

Ivan (Ivica) Librić - 50 godina izrade likovnih rježenja prigodnih žigova

Ivan Librić, član FK Zagreb od 1959. godine, svoj prvi prigodni žig dizajnirao je na današnj dan prije 50 godina; 10. prosinca 1965. godine za izložbu FK Zagreb održanoj u povodu Dana prava čovjeka.

U proteklih 50 godina Ivan Librić potpisuje gotovo 900 prigodnih poštanskih žigova, koji su bilu u upotrebi u 79 poštanskih ureda u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Motivi žigova su raznovr...

Saznajte više