O nama

Filatelistički klub Zagreb utemeljen je 10. listopada 1935. godine.

Toga dana gospoda Vukajlović St. Dragutin, Pečenka Mirko, Potočnik Viktor, Lachmann Günther, Zwerger Ervin, Mavrin Slavko, Leskovar Franjo, Ercegović Velimir, Davidović Nikola i Čifćija Vido sastali su se u Zagrebu, u posebnim prostorijama gostione Triglav u Mesničkoj ulici broj 6. Sastanak je otvorio Dragutin St. Vukajlović, te je u kratkim crtama objasnio svrhu osnutka Filatelističkog Kluba i prezentirao program rada na polju filatelije. Imenovana je redakcija koja će izraditi klupska pravila, kao i tročlani odbor koji će obavljati klupske poslove do Konstituirajuće lavne skupštine koja će se sazvati nakon potvrde pravila po vlastima (treba naglasiti da su ondašnji zakoni drugačije regulirali osnivanje udruge građana, te se osnivačka skupština mogla održati tek po odobrenju mjerodavnih).

Izabrani tročlani odbor; Vukajlović St. Dragutin, Pečenka Mirko i Zwerger Ervin uz pomoć ostalih osnivača napisali su klupska pravila, te je 26. studenog 1935. godine Upravi Policije u Zagrebu podnijeta molba za dozvolu osnutka filatelističkog kluba.

3. prosinca iste godine Odsjek opće policije, Uprave policije u Zagrebu ne nalazi "protiv navedenih osnivača kako u moralnom, tako i u političkom pogledu kod ove Uprave ništa otegotno" a i "Pravila su u skladu sa postojećim zakonskim propisima" te predlaže Kraljevskoj banskoj upravi Savske banovine da molbu za dozvolu osnutka odobri.

Kraljevska Banska Uprava Savske Banovine, Upravno odjeljenje, po naredbi Bana, rješenjem Pov-II-br:5770-35 od 21. prosinca 1935. godine odobrava pravila Kluba. Klub od 1935 godine djeluje pod imenom Filatelistički Klub u Zagrebu.

Obnoviteljska skupština Kluba održana je 20. travnja 2012. godine.

Na istome mjestu kao i 1935. godine, u Zagrebu u Mesničkoj ulici broj 6, u posebnoj prostoriji restorana Stari Fijaker (na mjestu nekadašnje gostione Triglav), sastali su se Cigić Tihomir, Čipčić Ivo, Glujić Dragutin, Grobenski Davor, Librić Željka, Librić Ivan, Maras Julije, Marjanović Gonski Mimi, Suknaić Ante, Šehtel Ranko i Tkalec Goran. Članovi obnovitelji Balent Matija i Maraković Nikola nisu imali priliku biti toga dana u Zagrebu, ali njihova potpora u obnovi je neupitna.

Balent
Balent
Matija
Cigic
Cigić
Tihomir
Čipčić
Čipčić
Ivo
Glujic
Glujić
Dragutin
Grobenski
Grobenski
Davor
Libric -z
Librić
Željka
Libric -i
Librić
Ivan
Marakovic
Maraković
Nikola
Maras
Maras
Julije

Marjanović
Gonski
Mimi
  Suknaic
Suknaić
Ante
Šehtel
Šehtel
Ranko
Goran
Tkalec
Goran
 

 

Skupštinu je otvorio Julije Maras, pozdravio sve prisutne, te ispričao gospodu Matiju Balenta i Nikolu Marakovića koji zbog poslovnih obaveza nisu bili u mogućnosti prisustvovati sastanku. U kratkim je crtama objasnio svrhu obnove Filatelističkog kluba Zagreb, prezentirao prijedlog Statuta, te pozvao prisutne da se očituju o tom prijedlogu. Svi konstruktivni prijedlozi za izmjene i dodatke Statuta su prihvaćeni i ugrađeni u prijedlog. Potom se pristupilo izboru tijela Kluba, pa su tako izabrani Predsjednik, kao i članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

  

Predsjednik:                         Dopredsjednik:                                Tajnik:

       Julije Maras                        Ante Suknaić                            Goran Tkalec

 

Upravni odbor:

Julije Maras (predsjednik), Ante Suknaić, Goran Tkalec, Željka Librić, Davor Grobenski

 

Nadzorni odbor:

Ranko Šehtel (predsjednik), Tihomir Cigić, Ivo Čipčić

 

Obnoviteljska skupština donijela je odluku o pokretanju postupka za upis Filatelističkoga kluba Zagreb u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave, a za zastupanje ovlastila predsjednika i dopredsjednika Kluba.

12. srpnja 2012. godine Gradski ured za opću upravu, odobrava Statut Kluba, te se udruge Filatelistički klub Zagreb upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21009447, te Klub stječe status pravne osobe pod imenom Filatelistički klub Zagreb.

kratko o nama

Pravilao


klupska pravila iz 1938. godine


Karikaturao


karikatura iz 1940. godine


Znacka 1975


Znacka 1975Ao


značka iz 1975. godine (četrdesetogodišnjica Kluba)