Judo Cup Dubrovnik 2015

Judo Cup Dubrovnik 2015

16. listopada 2015. godine u poštanskom uredu 20106 Dubrovnik bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Europski judo cup Dubrovnik 2015

Autor žiga je Ivan Librić

Judo klub Dubrovnik, HFD Dubrovnik i FK Zagreb,  zajedničkim su snagama omogućili pripremu i izradu prigodne dopisnice (5/2015)

Dotisak na dopisnicu; Judo Cup Dubrovnik

...
Saznajte više

Judo Cup Dubrovnik 2015

Judo Cup Dubrovnik 2015

U Dubrovniku je od 16.-18. listopada 2015. godine održan Europski Judo Cup Dubrovnik 2015. FK Zagreb je u suradnji sa Filatelističkim društvom iz Dubrovnika i Judo klubom Dubrovnik organizirao malu filatelističku izložbu u vrijeme trajanja kupa. Izložbu je pripremio i postavio član FK Zagreb Nikola Petric, i sam pasionirani judaš, danas naravno u seniorskim (deda) kategorijama. Ova sportska manifestacija popraćena je i prigodnim poštanskim žigom i prigodnom dopisnicom koja je obogatila „memorabiliju“ ovog događaja. Iako je sam kup trajao tek vikend, filatelistička izložba bila je postavljena više od dva m...

Saznajte više

Filatelistički klub Zagreb 1935.-2015.

Filatelistički klub Zagreb 1935.-2015.

10. listopada 2015. godine u poštanskom uredu 10101 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Filatelistički klub Zagreb - 80. obljetnica

Autor žiga je Ivan Librić

FK Zagreb izradio je prigodnu dopisnicu i prigodnu kovertu

Dotisak na dopisnicu; FK Zagreb

 

Prigodna koverta; FK Zagreb

...
Saznajte više

Statut FK Zagreb

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), i članka 26. Statuta Filatelističkoga kluba Zagreb  skupština Filatelističkog kluba Zagreb, održana 27. rujna 2015. godine, donijela je

 

 

S T A T U T

 

FILATELISTIČKOGA KLUBA ...

Saznajte više

Dan grada Zagreba - Gradska ljekarna "K crnom orlu"

Dan grada Zagreba - Gradska ljekarna "K crnom orlu"

31. svibnja 2015 godine u poštanskom uredu 10101 Zagreb bio je u upotrebi prigodni poštanski žig:

Dan grada Zagreba - Gradska ljekarna "K crnom orlu"

Autor žiga je Ivan Librić.

FK Zagreb izradio je dvije prigodne koverte (2/2015 i 3/2015)

Prigodna koverta; Dan grada Zagreba - Gradska ljekarna

 

Prigodna koverta; Dan grada Zagreba - Gradska ljekarna

...
Saznajte više