Marka od 175 000 € (ili još malo više)

187 PencilJulije Maras

U srijedu 6. lipnja 2013. godine njemačka aukcijska kuća Christopha Gärtnera na specijalno priređenoj večernjoj mini aukciji u sklopu 25. redovne aukcije iste kuće ponudila je legendarnu austrougarsku marku sa likom cara Franje Josipa iz 1867. godine;  3 KREUZER FARBFEHLDRUCK. Radi se o marci od 3 kreuzera koja je otisuta u boji regularne marke od 5 kreuzera (podsjetimo, redovito izdana marka od 3 kreuzera je zelene boje). Do pogreške je došlo umetanjem klišea za marku od 3 kreuzera u tiskarsku ploču redovite marke od 5 kreuzera. Iako se pogreška vrlo brzo uočila, ipak je određena količina maraka prošla poštansku upotrebu te su danas poznate tri žigosane marke, jedna marka na malom fragmentu pisma, te dva cjelovita pisma. Osobno sam vidio i marku bez žiga i bez gumiranja, ali taj je primjerak oštećen u tolikoj mjeri (nedostaje velik dio gornjeg lijevog kuta - možda i više od 20% marke), te se ne može odbaciti mogućnost da je bila žigosana.

Gärtner je "svoj" primjerak ponudio uz početnu cijenu od 150 000 €, ali vrlo je brzo prodana za 175 000 €. Dodatno, aukcijske kuće redovito naplaćuju svoju proviziju koja iznosi od 15-20% na izlicitirani iznos tako da je akvizicija kupca olakšala za otprilike 200 000 €.

galerija

Marka od 175 000 €
Marka od 175 000 €
Marka od 175 000 €
Marka od 175 000 €
Marka od 175 000 €